Магнитно фолио през лятото, какво трябва да знаем

01.09.2021

Лятото е тук и начинът на апликация на магнитните фолиа е различен.

Избягвайте полагането на магнитно фолио върху боята на превозното средство през лятото.

Магнитното фолио трябва да се поддържа чисто и сухо. Добре е то да е разположено върху хоризонтална, гладка повърхност.

При полагане на магнитно фолио върху превозни средства, използвайте такова със сила на опън, варираща от 28 до 44 g / cm2, която може да устои на допустимите скорости съгласно инструкциите на Европейските Закони.

Способността на продукта да залепва зависи от силата на издърпване и най-вече от металната повърхност.

  • Алуминиева основа

-> НЕ привлича

-> не можете да поставите магнитни знаци върху нея (препоръчваме използването на Nano-TACK®);

  • Желязо / метална основа с кит за повредени части

-> привличането може да намалее с 50-60%

-> способността за залепване на магнитното фолио е много по-ниска;

  • Желязо / метална основа при стандартни условия

-> стандартно прилепване

-> добра способност за залепване на магнитно фолио.

Съвет: ламинирането на магнитната страна, която се полага върху боята на автомобила с полиестерен филм с дебелина 25/36 микрона, предотвратява проблеми при залепването.

Кратка инструкция за полагане на магнитно фолио

1. Подготовка на повърхността за полагане на магнита

  • Уверете се, че боята и лака на металната повърхност са сухи (нормално време за втвърдяване: боя за кола - 90 дни, прозрачен слой - 60 дни, восък - 2 дни).
  • След полиране на повърхността изчакайте 2 дни преди полагане на фолиото.
  • Почистете металната повърхност и магнита с почистващ препарат. Оставете ги да изсъхнат или ги избършете с мека кърпа.

2. Поставяне на магнитното фолио

  • Уверете се, че и магнитът, и металната повърхност са сухи, преди да приложите магнита.
  • Прикрепете магнита към гладки, плоски или леко извити метални повърхности.
  • Проверете да е прилепнало добре магнита за повърхността, без въздушни джобове.

3. Почистване

Отделете магнита и почистете него и металната повърхност с мек почистващ препарат. В идеалния случай това трябва да се извършва ежедневно, но е препоръчително на всеки два дни. При много горещо време трябва да се прави ежедневно

Внимание!

Прилагането на магнита върху боядисана повърхност на автомобила без спазване на горните инструкции може да доведе до повреда както на магнита, така и на металната повърхност.

 С тези съвети резултатът е гарантиран!

 Пожелаваме Ви добро лято!