София 

р-н Кремиковци, 
Кв. Враждебна 1839

местност "Япаджа", Стопански двор.  42º 42´ 49´´ N; 23º 25´ 33´´ E

тел: 02/974 69 80; 02/974 69 81

тел: 02/974 01 70;

e-mail: sofia@viscom.bg

 

   

Пловдив

ул."Васил Левски" №152

тел: 02/974 69 81

e-mail: plovdiv@viscom.bg

 

   

Варна

ж.к. Кайсиева Градина

ул."Д-р Петър Дертлиев" №26

тел: 052/603 732

e-mail: varna@viscom.bg

 

   

Бургас

ул."Индустриална" №33

тел: 056/813 819

e-mail: burgas@viscom.bg

 

   

Русе

ул."Стремление" №60

тел: 082/822 235 

e-mail: ruse@viscom.bg